..

 

 
 
ข้อมูลอาเซียน  
 ผลงานนักเรียนปี 2556

 

   สมัครเรียน ปี 2557
 
 
งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
 
              
 
 
 
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
            ธรรมะออนไลน

              รวมเรื่องกฎแห่งกรรม

 

บันเทิง
 •  
 •  
   

   

          
   

                                                  

                     สมัครเรียนภาคปกติปีการศึกษา 2557      
   
   
      การจัดกิจกรรมวันพ่อ
                4 ธันวาคม 2556  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี จัดงานวันพ่อแห่งชาติ มีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาโดย คุณสมพงษ์    สุทินศักดิ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ภาพกิจกรรม
   

   

    12   - 13  กุมภาพันธ์  2557  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายในโดยมีท่าน อาจารย์นิคม  อินทรโสภา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี

   ภาพกิจกรรม

   
      วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปวช.และ    ปวส. ปีการศึกษา 2556  จัด โดยมีท่านอาจารย์นิคม   อินทรโสภา ผู้อำนวยการเป็นประธาน

               ภาพกิจกรรม


   
         16  กุมภาพันธ์  2557  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายในโดยมีท่าน อาจารย์นิคม  อินทรโสภา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี
   

   

  •  

   
   

   

      

        
    
      
         เยาวชนไทยร่วมแข่งขันกล่า..
             นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบโอวาทแก่นายสิรวิชญ์ บุญสร้าง นักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ซึ่งจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขั.. (18 เม.ย. 57)
   

    18 เม.ย. 57

        
        ผลประชุม กช.
             ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (18 เม.ย. 57)

            
   

       18 เม.ย. 57

   
       อาชีวพัฒนากำลังคนด้านอุตส..
             สอศ. ร่วมกับบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล (10 เม.ย. 57)

            
   

                   

    10 เม.ย. 57

   

   

                      

   

           14-16 พฤษภาคม 2556 การอบรมเทคนิคการใช้กระบวนการคิด  

          19 พฤษภาคม  2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556  

         20 มิถุนายน  2556วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรีจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2556

          26 มิถุนายน  2556 กิจกรรมวันสุนทรณ์ภู่ และ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

            1 กรกฏาคม  2556  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

           ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จ.กาญจนบุรี

           9 สิงหาคม 2556  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

            3 ธันวาคม 2556 นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี ศึกษาดูงานที่โรงกษาปณ์ และบริษัท

           workpoint

          4 ธันวาคม 2556  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี จัดงานวันพ่อแห่งชาติ มีคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาโดย คุณสมพงษ์    สุทินศักดิ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

         10-14 กุมภาพันธ์ 2557  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี จัดงานวันมาฆบูชา

    12   - 13  กุมภาพันธ์  2557  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน

   

   

   

   

                       

             ปรัชญา ธรรมะอาชีวะความรับผิดชอบ
             คติพจน์  " คุณภาพ  คือ  ศักดิ์ศรี "
             สีประจำโรงเรียน  ขาบ - ทอง

                                  

   

   
            

       

     กระทรวงศึกษาธิการ
    สนง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงานด้านการศึกษา
  [ไทยรัฐ] [เดลินิวส์] [ประชาทรรศ]
  [โพสต์ทูเดย์] [ไทยโพสต์] [มติชน]
  [ข่าวสด] [คมชัดลึก] [ประชาชาติธุรกิจ]
  [ฐานเศรษฐกิจ] [เส้นทางเศรษฐกิจ]
  [Bangkok Post] [แนวหน้า]
  [กรุงเทพธุรกิจ] [เนชั่นแชนแนล]
  [สยามธุรกิจ] [กระแสหุ้น]
  [บ้านเมือง]   [เสรีรายวัน]
  [เนชั่นสุดสัปดาห์] [ผู้จัดการรายเดือน]
  [มติชนสุดสัปดาห์] [ผู้จัดการ]
     กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
    ด่วน!!! กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ค้างชำร..
   

   

                                                  

   

   

   

   

   

   

   

   

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

  เลขที่ 70 ถนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

  ทรศัพท์ 0-3464-0388       โทรสาร 0-3464-0188